Правилник о спровођењу заштите података о личности

Обавештење о обради података о личности

______________________________________________________________________________

ИНФОРМАТОР  О РАДУ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ „ЂУРА ЈАКШИЋ“ У РАЧИ

Прописи и закони:

Правилници:

Остало: