Функционисање савременог друштва не може замислити без континуиране и интензивне примене информационих и комуникационих технологија. Школовање у области ИТ је интересантно школовање за садашњост и за будућност. Знање из области ИТ технологија пружа могућност брзог налажења посла у државним, а поготово приватним фирмама са просечним зарадама које су дупло веће од републичког просека. После завршетка смера Електротехничар информационих технологија (ИТ) постоји могућност наставка школовања на струковним и академским студијама

На овом образовном профилу ученици се оспособљавају да индивидуално или тимски:

  • састављају  рачунарске конфигурације, тестирају њихову исправност  и отклањате кварове;
  • инсталирају оперативне системе, конфигуришу и одржавају рачунарске мреже различитих технологија;
  • креирају, моделирају, развијају и инплементирају базе података;
  • креирају различите врсте десктоп и веб апликација и објављују их на web серверу;
  • креирају апликације за мобилне телефоне, апликације за рад са базама података;
  • креирају статичке и динамичких веб презентације;
  • одржавају и проверавају сигурност информационих система, врше превенцију и детекцију напада;
  • користе протоколе и интернет сервисе.