e

Електротехничар рачунара је профил који образује техничаре за рад на хардверу и софтверу, тј. техничаре који се баве одржавањем електронике самог рачунара или реализацијом програма на рачунару. Живимо у време експанзије рачунара. Они налазе примену у свим областима људске делатности, па је стога ово занимање веома атрактивно. Могућности запошљавања су веома велике јер практично рачунари се користе свуда.\r\nЕлектротехничар рачунара оспособљава се за обављање следећих послова:

 • Рад са оперативним системом windows
 • Рад у програмском пакету MS Office-а (Word, Excel, PowerPoint, Access …).
 • Рад са програмима за цртање електричних шема (AutoCad, Proteus)
 • Рад у програмима за симулацију рада електричних кола и система (Electtronic,Workbench).
 • Рад са програмским језицима (C,C++,C#, Java, HTML, PHP)
 • Рад са базама података (SQL i MySQL)
 • Повезивање делова рачунара (монтажа), уочавање и отклањање проблема и кварова у рачунарском систему, инсталација оперативног система, апликативног софтвера и периферног урађаја,
 • Повезивање и подешавање локалне рачунарске мреже .
 • Завршетком четворогодишњег школовања и полагања матурског испита ученици стичу звање ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА и могућност запошљавања или наставка школовања

Послови које електротехничар рачунара може обављати су:

 • у обради најразличитијих података,
 • у електроиндустрији,
 • у рачунским центрима,
 • у рачуноводству,
 • у вођењу различитих процеса у индустрији,
 • у свим областима научних истраживања,
 • у медицини,
 • у фирмама које се баве сервисом или продајом рачунара,
 • у трговини итд.

 

Share Button