НАСТАВНИК СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ
Аћимовић ЈеленаПрофесор српског
језика и
књижевности
VII
Алексић АлександраМастер професор
физичког васпитања
VII
Благојевић МилаПрофесор руског
језика
VII
Радуновић Марковић МајаПрофесор
француског језика и књижевности
VII
Гогић ИванПрофесор
социологије
VII
Голубовић ЈованИнжењер
електротехнике за енергетику
 VI
Мирјана ПоповићПрофесор технике
и информатике
VII
Живановић ОливераДипломирани
музички падагог
VII
Живановић НиколаДипломирани
физичар
информатичар
VII
Живковић БиљанаДипломирани
економиста
VII
Илић ТијанаДипломирани професор француског
језика
VII
Којадиновић СнежанаДипломирани
хемичар
VII
Карић Томасовић ВерицаДипломирани
хемичар
VII
Малдини СрбиславДипломирани географVII
Алексић АлександраПрофесор физичке
културе
VII
Миловановић МиленаМастер математичарVII
Филиповић НаташаМастер информационих технологијаVII 
Нешковић АнаПрофесор енглеског
језика и
књижевности
VII 
Јанковић ТрифунТеолог VI
Продановић БиљанаПрофесор српског
језика и
књижевности
VII
Живановић МиодрагДипломирани
економиста 
VII
Радоњић Роса Дипломирани
инжењер
електротехнике
VII
Савић ЉубишаДипломирани
инжењер
машинства 
VII
Симић ИванДипломирани
историчар
VII
Срећковић АлександарДипломирани
математичар
-информатичар
VII
Кудра ОливераДипломирани
филозоф
VII
Семинара ДанијелаПрофесор српског
језика и
књижевности
VII
СтанковићВладимирДипломирани
математичар
-информатичар 
VII

ЗАПОСЛЕНИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА РУКОВОЂЕЊА, СТРУЧНИ САРАДНИЦИ, АДМИНИСТАТИВНО-ФИНАНСИЈСКИ РАДНИЦИ И ПОМОЋНО-ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ ПОСЛОВИ
Радојевић Сања Директор школе
Продановић Александра Секретар школе
Миловановић Снежана Руководилац рачуноводства
Филић Бојана Педагог
Марић Јелена Библиотекар
Благојевић Мила Библиотекар
Голубовић Јован Координатор практичне наставе
Координатор за образовање одраслих
Координатор за образовање одраслих
Јовановић Милош Домар- Руковалац парним котловима
Павловић Милоје Руковалац парним котловима -Домар
Јовановић Горица Помоћни радник-спремачица
Илић Горица Помоћни радник-спремачица
Глишић Славица Помоћни радник-спремачица