Директор школе:

 • РАДОЈЕВИЋ САЊА

Наставници:

 • АЋИМОВИЋ ЈЕЛЕНА
 • АЋИМОВИЋ ЈОВАН
 • БЛАГОЈЕВИЋ МИЛА
 • ВУЧИЋЕВИЋ МАРИЈА
 • ГЛИШИЋ СВЕТЛАНА
 • ГОГИЋ ИВАН
 • ГОЛУБОВИЋ ЈОВАН
 • ГОЛУБОВИЋ КАТАРИНА
 • ЂУРИЋ МИЛОСАВА
 • ЖИВАНОВИЋ МИОДРАГ
 • ЖИВАНОВИЋ ОЛИВЕРА
 • ЖИВКОВИЋ БИЉАНА
 • ИВАНОВИЋ ЈЕЛЕНА
 • ИЛИЋ ТИЈАНА
 • ЈОВАНОВИЋ ДРАГАН
 • КАРИЋ ВЕРИЦА
 • КОЈАДИНОВИЋ СНЕЖАНА
 • КУДРА ОЛИВЕРА
 • МАЛДИНИ СРБИСЛАВ
 • МИЈАИЛОВИЋ СНЕЖАНА
 • МИКИЋ ГОРАН
 • МИЛОВАНОВИЋ МИЛЕНА
 • МИЛОЈЕВИЋ ДЕЈАН
 • МИЛОШЕВИЋ ВЛАДИМИР
 • МИХАЈЛОВИЋ ЈЕЛЕНА
 • НЕШКОВИЋ АНА
 • ОРЛИЋ АЛЕКСАНДАР
 • ПАВЛОВИЋ САША
 • ПРОДАНОВИЋ БИЉАНА
 • РАДОЊИЋ РОСА
 • РАДУНОВИЋ МАЈА
 • САВИЋ ЉУБИША
 • СЕМИНАРА ДАНИЈЕЛА
 • СИМИЋ ИВАН
 • СРЕЋКОВИЋ АЛЕКСАНДАР
 • СРЕЋКОВИЋ ЈАСНА
 • СТЕВАНОВИЋ ДРАГАН
 • СТЕВАНОВИЋ СЛОБОДАНКА
 • ТАЦИЋ МАТИЈАШЕВИЋ КРИСТИНА

Стручни сарадници:

 • МИЛОВАНОВИЋ СНЕЖАНА – шеф рачуноводства
 • МИЛОШЕВИЋ САЊА – секретар
 • МИЛАДИНОВИЋ КРИСТИНА – педагог

Помоћно особље:

 • ГЛИШИЋ СЛАВИЦА
 • ПАВЛОВИЋ МИЛОЈЕ
 • ИЛИЋ ГОРИЦА
 • ЈОВАНОВИЋ ГОРИЦА
 • ЈОВАНОВИЋ МИЛОШ