Наставници:

НАСТАВНИКВРСТА СТРУЧНЕ  СПРЕМЕСТЕПЕН ЛИЦЕНЦА РАДНИ ОДНОС
Марић ЈеленаПрофесор српског језика и књижевностиVIIдаНеодређено време
Алексић Александра Мастер професор физичког васпитањаVIIдаНеодређено време
Благојевић МилаПрофесор руског језикаVIIдаНеодређено време
Глишић СветланаПрофесор биологијеVIIнеОдређено време
Гогић ИванПрофесор социологијеVIIдаНеодређено време
Голубовић ЈованИнжењер електротехнике за енергетикуVIдаНеодређено време
Гроздић СунчицаПрофесор биологијеVIIдаОдређено време
Живановић МиодрагДипломирани економистаVIIдаНеодређено време
Живановић НиколаДипломирани физичарVIIдаНеодређено време
Живановић ОливераДипломирани музички педагогVIIдаНеодређено време
Живковић БиљанаДипломирани економистаVIIдаОдређено време
Илић ТијанаДипломирани професор француског језикаVIIдаОдређено време
Јанковић ТрифунДиоломирани теологVIнеОдређено време
Којадиновић СнежанаДипломирани хемичарVIIдаНеодређено време
Кудра ОливераДипломирани филозофVIIдаНеодређено време
Лакићевић АнаДипломирани инжуњер прехрамбене технологијеVIIнеНеодређено време
Малдини СрбиславДипломирани географVIIдаНеодређено време
Миловановић МиленаМастер математичарVIIдаНеодређено време
Милошевић ЂурђинаМастер инжењер прехрамбене технологије VIIнеОдређено време
Михајловић ЈеленаПрофесор енглеског језика и књижевностиVIIдаНеодређено време
Милошевић АлександраМастер инжењер електротехнике и рачунарстваVIIнеОдређено време
Нешковић АнаПрофесор енглеског језикаVIIдаНеодређено време
Поповић МирјанаПрофесор технике и информатикеVIIнеОдређено време
Продановић БиљанаПрофесор српског језика и књижевностиVIIдаНеодређено време
Петровић АнаПрофесор српског језика и књижевностиVIIдаНеодређено време
Радојевић СањаДипломирани биологVIIдаНеодређено време
Радоњић РосаДипломирани инжењер електротехникеVIIдаНеодређено време
Радуновић МајаПрофесор француског језика и књижевностиVIIдаНеодређено време
Савић ЉубишаДипломирани инжењер машинстваVIIдаНеодређено време
Симић ИванДипломирани историчарVIIнеНеодређено време
Срећковић АлександарДипломирани математичар-информатичарVIIдаНеодређено време
Станковић ВладимирДипломирани математичар-информатичарVIIдаОдређено време
Филиповић НаташаСтруковни мастер инжењер информационих технологијаVIIнеОдређено време
Филић БојанаДипломирани психолгVIIнеОдређено време

Запослени за обављање послова, руковођења, стручни сарадници, администативно-финансијски радници и помоћно особље:

Име и презимеПослови Радно време у часовима недељноОстали послови
Ана Петровићв.д Директор40
Александра ПостоловићСекретар 40
Снежана МиловановићШеф рачуноводства40 
Бојана ФилићСтручни сарадник40

Центар за образовање одраслих и библиотека:

Име и презимеПроценат ангажовањаОстали послови
Миодраг Живановић58% центар  за образовање одраслихНаставник економске групе предмета
Ана Нешковић 32% центар за образовање одраслих центар за образовање одраслихнаставник енглеског језика
Снежана Којадиновић10% центар за образовање одраслих центар за образовање одраслихНаставник хемије
Јелена Марић 7% -библиотекарНаставник српског језика
Ана Нешковић 18% библиотекарНаставник енглеског језика
Снежана Којадиновић10% библиотекарНаставник хемије