Директор школе:

 • ЖИВАНОВИЋ МИОДРАГ

Наставници:

 • АЋИМОВИЋ ЈЕЛЕНА
 • АЋИМОВИЋ ЈОВАН
 • БЛАГОЈЕВИЋ МИЛА
 • ВИЋЕНТИЈЕВИЋ ВЕСНА
 • ГОЛУБОВИЋ ЈОВАН
 • ГОЛУБОВИЋ КАТАРИНА
 • ЂУРИЋ МИЛОСАВА
 • ЈОВАНОВИЋ ДРАГАН
 • КОЈАДИНОВИЋ СНЕЖАНА
 • КОСТАДИНОВИЋ ДАНИЈЕЛА
 • МАЛДИНИ СРБИСЛАВ
 • МИЈАИЛОВИЋ СНЕЖАНА
 • МИЛИНКОВИЋ ЈЕЛЕНА
 • МИЛОВАНОВИЋ МАРИНА
 • МИЛОЈЕВИЋ ДЕЈАН
 • МИЛОШЕВИЋ МАРКО
 • МИХАЈЛОВИЋ ЈЕЛЕНА
 • НЕШКОВИЋ АНА
 • ПАВЛОВИЋ САША
 • ПРОДАНОВИЋ БИЉАНА
 • РАДОЈЕВИЋ САЊА
 • РАДОЊИЋ РОСА
 • РАДУНОВИЋ МАЈА
 • САВИЋ ЉУБИША
 • СИМИЋ ИВАН
 • СРЕЋКОВИЋ АЛЕКСАНДАР
 • СРЕЋКОВИЋ ЈАСНА
 • СТАМЕНКОВИЋ ИВАНА
 • СТЕВАНОВИЋ МАРИЈА
 • СТЕВАНОВИЋ СЛОБОДАНКА
 • СТЕФАНОВИЋ ЈЕЛЕНА

Стручни сарадници:

 • МИЛОВАНОВИЋ СНЕЖАНА – шеф рачуноводства
 • СТЕВАНОВИЋ МАРИЈА – секретар
 • ВИЋЕНТИЈЕВИЋ ВЕСНА – педагог

Помоћно особље:

 • ГЛИШИЋ СЛАВИЦА
 • ПАВЛОВИЋ МИЛОЈЕ
 • ИЛИЋ ГОРИЦА
 • ЈОВАНОВИЋ ГОРИЦА
 • ЈОВАНОВИЋ МИЛОШ

 

Share Button