НАСТАВНИК

 

ВРСТА СТРУЧНЕ СПРЕМЕ

 

СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ

Аћимовић  Јелена

Професор српског језика и књижевности

VII

Алексић Александра

Мастер професор физичког васпитања

VII

Благојевић Мила

Професор руског језика и књижевности

VII

Бранковић

 Катарина

Мастер педагог

VII

Гогић  Иван

Професор социологије

VII

Голубовић Јован

Инжењер електротехнике за енергетику

VI

Голубовић Катарина

 Мастер економиста

VII

Глишић Светлана

 Дипломирани биолог

VII

Гроздић

Сунчица

Дипломирани професор

 биологије и хемије

VII

Живановић Оливера

Дипломирани музички педагог

VII

Живановић Миодраг

Дипломирани економиста

VII

Живковић Биљана

Дипломирани економиста

VII

Живановћ Никола

Дипломирани физичар –  информатичар

VII

Илић Тијана

Дипломирани професор француског језика

VII

Ивановић Горан

Професор технике и информатике

VII

Јовановић Марина

Професор српског језика и књижевности

VII

Ковачевић Јован

Мастер инжењер електротехнике и рачунарства

VII

Којадиновић

Снежана

Дипломирани хемичар

VII

Карић Томасовић Верица

Дипломирани хемичар опште хемије

VII

Малдини Србислав

Дипломирани географ

VII

Микић Сања

Магистар вајарства

VII

Миловановић Снежана

Дипломирани економиста

VII

Миловановић Милена

Мастер математичар

VII

Михајловић Јелена

Професор енглеског језика и књижевности

VII

Милошевић Владимир

Дипломирани инжењер електротехнике

VII

Милошевић

Ђурђина

Мастер инжењер прехрамбене технологије

VII

Нешковић Ана

Професор енглеског језика и књижевности

VII

Павловић Саша

Теолог

VI

Продановић Биљана

Професор српског језика и књижевности

VII

Поповић

Мирјана

Професор технике и информатике

VII

Радоњић Роса

Дипломирани инжењер електротехнике

VII

Радуновић Маја

Професор француског језика и књижевности

VII

Рајчић Дејан

 

Мастер инжињер електротехнике и рачунарства

VII

Семинара

Данијела

Професор српског језика и књижевности

VII

Савић Љубиша

Дипломирани инжењер машинства

VII

Симић Иван

Дипломирани историчар

VII

Срећковић Јасна

Професор филозофије

VII

Срећковић Александар

Дипломирани математичар- информатичар

VII

Савић

Смиљана

Дипломирани инжињер пољопривреде за технологију конзервирања и врења

VII

Станковић Владимир

Дипломирани математичар-информатичар

VII

Маја Ветровић

Дипломирани професор француског језика

VII

ЗАПОСЛЕНИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА РУКОВОЂЕЊА, СТРУЧНИ САРАДНИЦИ, АДМИНИСТАТИВНО-ФИНАНСИЈСКИ РАДНИЦИ И ПОМОЋНО-ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ ПОСЛОВИ
Радојевић Сања Директор школе
Милошевић Сања Секретар школе
Миловановић Снежана Руководилац рачуноводства
Миладиновић Кристина Педагог
Јовановић Марина Библиотекар
Мила Благојевић Библиотекар
Илић Тијана Библиотекар
Голубовић Јован Координатор практичне наставе
Нешковић Ана Координатор за образовање одраслих
Живковић Биљана Координатор за образовање одраслих
Јовановић Милош Домар- Руковалац парним котловима
Павловић Милоје Руковалац парним котловима -Домар
Јовановић Горица Помоћни радник-спремачица
Илић Горица Помоћни радник-спремачица
Глишић Славица Помоћни радник-спремачица