НОВИ СМЕР У НАШОЈ ШКОЛИ – РУКОВАЛАЦ ГРАЂЕВИНСКОМ МЕХАНИЗАЦИЈОМ (3. СТЕПЕН)

Да би неки ко жели учествовао у градњи путева, али и у области нискоградње могао да рукује различитим машинама које се том приликом најчешће користе, непходно је да стекне знање које се изучава током трогодишњег школовања.

Овај смер омогућава да се запосле у компанијама за производњу бетона, ископавање сировина на рудним налазиштима, управљање машинама за преношење терета, у различитим гранама индустрије због чега је ова диплома веома тражена.