Обележавање Дана заљубљених и Дана лепих порука

Вршњачки Тим је у сарадњи са Тимом за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања са ученицима 11.фебруара 2022.г. припремио пано поводом Дана заљубљених и Дана лепих порука .  Ученици су постављали поруке на пано. Поруке су биле веома садржајне и креативне.