Овај образовни профил ученицима омогућава оспособљавање за рад у предузећима које се баве производњом, прерадом и дистрибуцијим прехрамбених производа као што су: производња јестивог уља и биљних масти, кондиторских производа (слаткиши), безалколних и алкохолних пића, прерадом воћа и поврћа, меда  идр. Обавезни стручни предмети на овом профили су физика, хемија, исхрана људи, операције и мерења у прехрамбеној индустрији, прехрамбена технологија, производња прехрамбених производа, здравствена безбедност хране. У оквиру стручних предмета ученици се упознају са основним састојцима намирница, начином прераде, конзервисањем, паковањем, етикетирањем и складиштењем готових производа.

Кроз планирани наставни програм ученици стичу знања о својствима прехрамбених производа, о основним и специфичним процесима и опреми у прехрамбеној индустрији. У току практичног, који ће се вршити код наших локалних произвођача и диструбутера прехрамбених производа,  развијају одговорност, марљивост, флексибилност, склоност тимском раду у динамичном и захтевном производном окружењу.

По завршетку школовања ученик је припремљен за рад што пружа могућност запошљавања у индустрији млека, меса, кондиторских производа, шећера, уља, продавницама прехрамбених производа, пекарама…