Гимназија општег типа је „на пола пута“ између природно-математичког и друштвено-језичког смера: приближно подједнако су заступљени предмети друштвених и природних наука. Ученици којима добро иду како природни предмети, тако и језици и друштвени предмети, могу размислити о гимназији општег типа – посебно ако за сада не могу да се определе да ли их више интересује природно-математичка или друштвено-језичка област.Овај тип гимназије пружа предзнања за припрему различитих пријемних испита. Нпр., ако је неко неодлучан између студија историје или медицине, у гимназији општег типа имаће прилике да стекне довољно предзнања како из историје, тако и из хемије и биологије.
 
У оквиру школе постоји једно одељење гимназије општег смера које Вам омогућава висок ниво образовања и одличну припрему за упис на жељене студије.