На молбу грађана вароши Раче и Лепенског среза, министарство просвете Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца, уследило је одобрење од стране министра да у Рачи може отпочети са радом Средње школе. Министар је издао дозволу пошто је било пријављено 150 ђака, обезбеђен наставни кадар, школски намештај и новчани оснивачки фонд. Указ краља Петра I о оснивању школе је потписан 17. септембра 1920. године, а скола је почела са радом 1. септембра исте године:
,У име његовог величанства Петра И по милости божијој и вољи народног краља Срба, Хрвата и Словенаца, Ми, Александар, наследник престола, на предлог насег министарског савета, а на основу члана 4. Закона о средњим школама решили смо и решавамо да се у варошици Рачи Округа Крагујевачког отвори нижа четворогодишња средња школа. Наш министар просвете нека изврши овај указ.“
септембра 1920.г у Београду, Својеручно потписао министар просвете Светозар Прибићевић у својеручни потпис престолонаследника Александра.
Пошто је указ озваничио уопштено постојање приватне четвороразредне средње школе, у Рачи су основана три различита типа школе: Низа мешовита гимназија, Занатска трговачка школа и радничка школа. Министарство просвете је прилагођавало школске програме према западноевропском систему школства, али је велика пажња придавана музичком и телесном васпитању.
Share Button