ПОЧЕТАК ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ

Поштовани ученици и родитељи,
Имајући у виду епидемиолошку ситуацију и упутства Министарства просвете, науке и технолошког развоја, обавештавамо вас да ће Средња школа ,,Ђура Јакшић” у Рачи, у циљу безбедности ученика и запослених, реализовати наставу према комбинованом моделу на следећи начин:
– Свако одељење ће бити подељено у две групе (једна група похађа наставу непосредно, у школи, а друга путем наставе на даљину). Групе се смењују на недељном нивоу. Прву групу чине ученици прве половине одељења по азбучном реду. Одељења са мање од 16 ученика неће се делити у групе и наставу ће имати у школи. Ученици могу добити све релевантне информације од својих одељењских старешина.
– Настава ће се у школи реализовати од 1.9.2020. према сачињеном распореду часова, с почетком у 8 часова.
– Часови ће трајати по 30 минута.
– Сви ученици и запослени су у обавези да имају заштитну маску и спроводе прописане мере превенције респираторних инфекција.

СРЕЋАН ПОЧЕТАК ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ!