Подршка ученицима у организацији активности у условима учења на даљину

Педагог школе је направила кратак водич за ученике о организацији активности у условима учења на даљину:

Подршка ученицима у организацији активности у условима учења на даљину