У оквиру ОЈР одржана је радионица тестирања стилова учења уз чај.

______________________________________________________________________________

У оквиру програма ОЈР , у одељењу 1/1 у току 2. часа одржан је мини турнир у NBA League Pass.

_____________________________________________________________________________

У нашој школи је у оквиру програма ОЈР спроведена активност решавања осмосмерки у више одељења. Циљ ових радионица је био, оживљавање интересовања за енигматику, разонода, али и подстицање концентрације.

______________________________________________________________________________