Неколико месеци по отварању приватне гимназије, у Рачи се отвара и занатска трговачка школа, за чијег је управника, решењем министра трговине и индустрије, од 20. новембра 1920. године постављен Коста Сретеновић, професор гимназије.
Трећа средња школа у Рачи, која је започела рад, првих година после Првог светског рата била је женска занатска школа. Женска Рачанска подружина основана је 1908. године, а њени оснивачи су били: Софија Булић, прва председница подружине; Милица Митровић, подпредседница; Милинко Марковић, благајник и наставница госпођа Адамовић. Иако мала, женска занатска школа имала је велики утицај на своју околину. Држали су се разни курсеви и предавања.
До јесени 1950. године рачанска школа је радила као непотпуна гимназија, а од ове године у школу се уписују ученици петог и шестог разреда.
Ова школа је почела са радом 1946. године. У почетку је радила у виду четворомесечног и петомесечног течаја, а касније ови курсеви и прерастају у разредну наставу.
Школске 1957. и 1958. године, оформљена је потпуна школа са сва три разреда,а састав ученика по занимањима био је: аутомеханичар, бравар, ковач, потковач, лимар, електричар, столар, обућар, опанчар, сарач, млинар, пекар, трговац и берберин.
Пољопривредна школа је основана 1957. године Школске 1957. и 1958. године у школи је од првог до четвртог разреда било свега 85 уценика.
Првих година школа није имала своју економију: проблем је био одсуство механизације и неизвршено стварање већих поседа обрађиваног земљишта, без чега није било могуће изводити праксу. У протеклим годинама ови проблеми су превазиђени. Број ученика је растао, и школске 1961. и 1962. године досегао број од преко 250 ученика.