ЧЛАНОВИ САВЕТА РОДИТЕЉА

школске 2015/16. године

 

Из реда родитеља ученика за чланство у Савету родитеља у школској 2015/16.години, именовани су представници родитеља ученика одељења:

 1. Радомировић Виолета (представник родитеља ученика одељења I1),
 2. Павловић Наташа (представник родитеља ученика одељења I2),
 3. Пантовић Радмила ( представник родитеља ученика одељења I3)
 4. Радојевић Весна (представник родитеља ученика одељења II1),
 5. Вучетић Боривоје (представник родитеља ученика одељења II2),
 6. Радовић Милена (представник родитеља ученика одељења II3)
 7. Милановић Слађан (представник родитеља ученика одељења III1)
 8. Стевановић Дарко (представник родитеља ученика одељења III3)
 9. Стојановић Небојша (представник родитеља ученика одељења III4)
 10. Ђурић Милена (представник родитеља ученика одељења IV1)
 11. Аџић Златко (представник родитеља ученика одељења IV2)
 12. Марковић Андреја (представник родитеља ученика одељења IV3)

 

Председник Савета родитеља школске 2015/16. године – Вучетић Борислав

Заменик председника Савета родитеља школске 2015/16. године – Радовић Милена

Share Button