• Гроздић Јелена (представник родитеља ученика одељења I1)
  • Ивановић Дејан (представник родитеља ученика одељења I2)
  •  Цукић Перица ( представник родитеља ученика одељења I3)
  • Алексић Данијела  (представник родитеља ученика одељења II1)
  • Тимотијевић Бојан (представник родитеља ученика одељења II2)
  • Јелић Горица  (представник родитеља ученика одељења II3)
  • Илић Бојан (представник родитеља ученика одељења III1)
  • Миловановић Зоран (представник родитеља ученика одељења III2)
  • Станојевић Јовица (представник родитеља ученика одељења III3)
  • Рашковић Радмила (представник родитеља ученика одељења IV1)
  • Антонијевић Драгана (представник родитеља ученика одељења IV2)