Видојевић Драгана (представник родитеља ученика одељења I1)
Ђоковић Ана (представник родитеља ученика одељења I2)
Стојановић Слађана (представник родитеља ученика одељења I3)
Станојевић Јовица (представник родитеља ученика одељења II1)
Јоксимовић Слађан (представник родитеља ученика одељења II2)
Стевановић Љубиша (представник родитеља ученика одељења II3)
Гроздић Јелена (представник родитеља ученика одељења III1)
Ивановић Дејан (представник родитеља ученика одељења III2)
Цукић Перица (представник родитеља ученика одељења III3)
Алексић Данијела (представник родитеља ученика одељења IV1)
Тимотијевић Бојан (представник родитеља ученика одељења IV2)