• Илић Бојан (представник родитеља ученика одељења I1)
 • Миловановић Зоран (представник родитеља ученика одељења I2)
 •  Рајаковић Љиљана ( представник родитеља ученика одељења I3)
 • Милосављевић Војкан (представник родитеља ученика одељења II1)
 • Радосављевић Бранко (представник родитеља ученика одељења II2)
 • Стевановић Весна (представник родитеља ученика одељења II3)
 • Јанковић Братисалв (представник родитеља ученика одељења III1)
 • Јевремовић Весна (представник родитеља ученика одељења III2)
 • Ђорђевић Милованка (представник родитеља ученика одељења III3)
 • Живуловић Мирјана (представник родитеља ученика одељења IV1)
 •  Стефановић Будимир (представник родитеља ученика одељења IV2)
 • Милановић Саша (представник родитеља ученика одељења IV3)