Школа финансира 50% трошкова превоза ученика

Од 01.09.2017. године Средња школа „Ђура Јакшић“ Рача финансираће 50% трошкова превоза ученика (цене аутобуске карте).