ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Ученичка задруга „ArtSmart“ Средња школа „Ђура Јакшић“, Рача

Матични број: 21977438

ПИБ: 114138983

Број текућег рачуна: 150-50662039-03 

Претежна делатност: Производња осталих производа од папира и картона (израда украсних и уметнички обликованих предмета од папира и картона)

e-адреса: uzartsmart@gmail.com

О НАМА

Ученичка задруга наше школе је основана 10.1.2024.године. Основни циљеви ученичке задруге су:

– Развијање способности узајамне сарадње.

– Развијање радних навика и способности за предузетнички рад.

– Развијање свести о начинима и потреби очувања животне средине.

Рад задруге је подељен у две секције:

1. Еколошка секција која се бави прикупљањем рециклажног материјала за потребе креативне радионице, уређењем школског дворишта, узгајањем зачинског биља.

2. Креативна радионица у којој се израђују декоративни предмети од рециклажног материјала и организује њихов пласман на тржишту.

МИСИЈА И ВИЗИЈА

Наша мисија је промовисање одрживости и одговорног понашања кроз стварање употребних предмета од рециклажног материјала. Настојимо да подстакнемо ученике да открију своју креативност и да кроз наше производе унесу топлину

Наша визија је да створимо инспиративно окружење које подстиче одрживост, креативност и одговорно пословање. Желимо да постанемо препознатљива снага која претвара одбачене предмете у нова уметничка дела уз јачање свести о очувању животне средине.