Упис ученика у први разред за школску 2020/21. годину Средње школе ,,Ђура Јакшић“ у Рачи

 • у првом уписном кругу одржаће се 09. и 10.07.2020. године од  8:00 до 15:00 часова,
 • у другом уписном кругу одржаће се 13. 07.2020. године од  8:00 до 15:00 часова,

Упис може да се обави на следећи начин:


1) коришћењем информационог система еУпис на Порталу еУправе, када се документа потребна за упис достављају школи директно из базе, у складу са прописима о заштити података о личности (без доласка у школу),

2) непосредно у школи, када се подносе следећа документа:

 1. пријава за упис,
 2. уверење о положеном завршном испиту и оригинално сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању, односно оригинално сведочанство о завршеној основној школи,
 3. уверење о испуњавању здравствених услова, прописаних за образовне профиле електротехничар информационих технологија и оператер у прехрамбеној индустрији. За упис у гимназију није потребно подносити уверење о испуњавању здравствених услова

Приликом уписа потребно је да се ученици изјасне о одабиру изборних програма:

 1. Грађанско васпитање или верска настава (за
  ученике свих образовних профила)
 2. Ученици гимназије бирају два предмета од четири
  понуђена:
  – Образовање за одрживи развој
  – Језик, медији и култура
  – Примењене науке 1.
  – Појединац, група, друштво
  Кратак садржај по предметима можете погледати на линку: Садржај изборних предмета
 3. Ученици гимназије бирају други страни језик:
  – руски језик
  – француски језик