Средња школа „Ђура Јакшић“ Рача
Карађорђева 94, 34210 Рача, ПАК: 545022

ПИБ: 101228345, Матични број: 07113579

тел. директор: 034 751 156
тел. секретар и рачуноводство: 034 751 281
тел. педагог: 034 752 146
факс: 034 751 281

office@raca.edu.rs